Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, KÄTTILSTAD 3:1 KÄTTILSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00775

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄTTILSTADS KYRKOGÅRD (akt.), KÄTTILSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄTTILSTAD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kättilstad kyrka
Kättilstads socken är en medeltida socken. Den nuvarande kyrkan är den tredje kyrkan på
platsen. Den äldsta kyrkan var en träkyrka som ersattes av en kyrka av sten sannolikt på 1400-
talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1762 intill det bevarade medeltida tornet. Kyrkan
uppfördes av byggmästare Petter Frimodig och fick en för tiden typisk utformning med
rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr. Den enkla osmyckade fasaden
är vitputsad med symmetriskt placerade fönsteröppningar. Sadeltaket som är valmat i öster är
täckt med svartmålad plåt. Den ursprungliga spiran ersattes efter ett bli...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Kättilstads socken är en medeltida socken. Den nuvarande kyrkan är den tredje kyrkan på platsen. Den äldsta kyrkan var en träkyrka som ersattes av en kyrka av sten sannolikt på 1400-talet. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1762 intill det bevarade medeltida tornet. Kyrkan uppfördes av byggmästare Petter Frimodig och fick en för tiden typisk utformning med rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr. Den enkla osmyckade fasaden är vitputsad med symmetriskt placerade fönsteröppningar. Sadeltaket som är valmat i öster är täckt med svartmålad plåt. Den ursprungliga spiran ersattes efter ett blixtnedslag 1844 med en fyr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister