Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vätö kyrka från SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkogården har en långsmal utformning i nordsydlig sträckning och omgärdas av en bogårdsmur av gråsten samt ett avsnitt med ligusterhäck mot öster. Kyrkogården har i senare tid utökats mot söder, sist det skedde var 1910. Det går att avläsa i den västra muren hur långt den äldre kyrkogården sträckte sig, den nya stenen skiljer sig i färg och form något från den äldre murens sten. Runt om är bogårdsmuren kallmurad. Den östra muren, som utgör den äldsta delen av kyrkogårdens inramning är täckt med gräs och torv. På 1750-talet var kyrkan omgärdad av en timrad bogårdsbalk, med inslag av stenmur, vilket torde vara murpartiet direkt öste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister