Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, KÅNNA 15:1 KÅNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kånnakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅNNA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÅNNA 15:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogården ger ett väldigt omslutet och avskilt uttryck med sin täta häck, vallmur och trädkrans. Denna
känsla förstärks av den flankerande trädallén och stigluckan. Strax nordöst om kyrkan är klockstapeln
uppförd. Kyrkogården är en relativt liten kyrkogård av rektangulär form. De gångar som löper genom
kyrkogården är grusade. Det finns 14 kvarter i varierande storlek med ett stort utbud av gravvårdar. De
äldsta bevarade vårdarna (från 1500-talets slut och framåt) går att finna i kvarter A, B och C. De mer
monumentala gravvårdarna står främst i kvarter F och G. I kvarteren längst åt norr är gravvårdarna genere...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande