Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2 ALMUNDSRYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Almundsrydkkg21.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALMUNDSRYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ALMUNDSRYDS KYRKA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Almundsryds kyrkogård är mycket stor till ytan och varje utvidgning som gjorts skulle kunna kallas en
egen kyrkogård. De olika delarna har olika karaktärer beroende på vid vilken tid de har anlagts. Den
äldsta delen ligger söder om kyrkan och torde vara medeltida. Kvarteren norr om kyrkan anlades under
1800-talet. Tre nya områden har anlagts under 1900-talet och man kan i dessa områden utläsa hur gravskicket
förändrats under 1900-talet.
De äldre kyrkogårdsdelarna och även större delarna av de nyare, består av kistgravar. På 1960-talskyrkogården
finns en urnlund. Invid denna finns ett mäktigt ekkors, 6,5 meter ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.