Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nykvarn kn, TURINGE KYRKA 1:2 TURINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd854801

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TURINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Nykvarn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TURINGE KYRKA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Kyrkan är uppförd på krönet av en liten åsrygg. Den omringas på alla sidor av den gamla kyrkogården som är anlagd på sluttande mark och avgränsas av terrasseringar i flera nivåer. Kyrkbacken, väster om kyrkan, är en av Södermanlands bäst bevarade med hus och bodar från 1700- och 1800-talen. Runt kyrkan består flera representativa och typiska byggnader. Det rödmålade timmerhuset sydväst om kyrktrappan byggdes på 1790-talet som klockarebostad och sockenstuga. Den timrade boden norr om trappan uppfördes som sockenmagasin omkring 1810. På norra sidan vägen står fattigstugan som uppfördes 1782 och användes som sådant ända fram till börja...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas för närvarande