Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0201431

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIGTUNA 2:41

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Klockstapeln, uppförd år 1608, står på Klockbacken, utom synhåll från kyrkan. Den har panelade, rödfärgade fasader förutom den snett utställda sockeln som är svarttjärad. Taket täcks av en svängd, spåntäckt huv.

Kyrkogården omgärdas av kallmurade bogårdsmurar, tuijahäck och låg häck.

Kyrkogården är gräsbeväxt med grusade gångar. De äldsta gravvårdarna märks främst i den syd-västra delen av kyrkogården. Kyrkogårdens norra och nord-västra del är något yngre med raka gångsystem och gravvårdar i rader. På kyrkogården märks fler grusade gravplatser. Den under 1950-talet utvidgade delen av kyrkogården åt norr är häckomgärdad med gr...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister