Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laholm kn, TJÄRBY 2:5 M.FL. TJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1850-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TJÄRBY KYRKA (akt.)
Halland
Laholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TJÄRBY 2:5

TJÄRBY 2:18

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Tjärby kyrka omges mot norr, söder och öster av en kyrkogård. Huvudentrén är belägen i väster och sker genom en inkörsport av sandsten och vitputsat tegel som uppfördes 1926. Kyrkogården har gräsbevuxna gravkvarter och grusgångar däremellan. På kyrkogården växer även träd av olika slag samt vintergröna buskar.
Öster om kyrkan återfinns ett mindre bårhus uppfört i granit. Bårhuset har ett tunnvälvt tak bevuxet med gräs. Mot öster ligger även en ekonomibyggnad med gråmålad träfasad och sadeltak.

Kyrkogården kantas mot norr, öster och söder av en häck, mot väster av ett järnstaket med plintar. Här angränsar kyrkogården en asfaltsbela...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister