Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 HÅTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håtuna kyrka exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Kyrkogården omgärdas av en bogårdsmur av vald och kluven gråsten. Muren är uppförd under perioden 1785-1803 och ersatte då en äldre mur omgivande en mindre kyrkogård än idag. I bogårdsmurens norra sträckning är ett runstensfragment inmurat som tidigare legat som tröskel i dörren mellan vapen- och långhus. Runt muren växter en trädkrans utgjord av främst stora lindar och lönnar varav en del troligen är planterade år 1851.

Bogårdsmuren har två ingångar. Ingången i norr är försedd med oputsade grindstolpar av tegel uppförda år 1849. Grindarna av järn är tillverkade av en smed vid namn Hjort i Uppsala samma år. Vid sidan av grindsto...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister