Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, VALLEBERGA 198:1 VALLEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1485-45.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLEBERGA KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VALLEBERGA 198:1

Beskrivning

Inventeringsår 2019

Kyrkomiljön
Valleberga är en medeltida socken och det äldsta kända skriftliga belägget är från 1167 då den omnämns som Walleberge. Socknen är belägen ca 15 km öster om Ystad och ingår naturgeografiskt i det område som tillhör Södra Skånes slättbygder. Inom socknen ligger även Fröslövs by och Kåseberga by och hamn. Socknen gränsar i söder mot havet och Kåsebergaåsen med landets största skeppssättning Ale stenar. Området är mycket fornlämningstätt med ett flertal väl synliga bronsåldershögar söder om kyrkbyn.

Valleberga kyrkby ligger utmed vägen mellan Ingelstorp och Löderup, vid vägkorsningen mot Hedvigsdal i norr och mot Pepping...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas