Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, FULLÖSA 11:1 FULLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fullösa kyrka, klockst, kyrkogård, anl. negnr 03-189-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FULLÖSA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FULLÖSA 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

FULLÖSA KYRKA är placerad i östra delen av den närmast trapetsformade kyrkogården. Kyrkogården blir bredare mot väster. Väster om kyrkan finns en klockstapel. Kyrkogården utvidgades något i väster och sydväst på 1920-talet.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot en parkeringsplats i öster och består av en dubbel smidesgrind. Den rikt utsirade grinden, krönt av två kors, är placerad mellan kraftiga fyrsidiga stenstolpar. En grind i nordväst har samma utformning och placering. Från denna leder en grusgång mot öster och en mot söder.
Kyrkogården inramas på alla sidor av en jämn kallmurad stenmur. Ovanpå grinden står låga stenkoner, mella...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister