Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, KLIPPAN 3:114 KLIPPANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsbo Klippans Kappell_PMH0797.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLIPPANS KAPELL (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

KLIPPAN 3:114

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkogården är anlagd i samband med kapellets uppförande 1935 och även kyrkogården är ritad av arkitekt Nils Blanck. Planteringsritningen är gjord av trädgårdsarkitekt G.V. Walberg. På 1980-talet anlades minneslunden.
En stor förändring av kyrkogården genomfördes 1986 då nästan samtliga buxbomsinramningar av gravplatserna togs bort och gräs såddes. Redan tidigare togs en del avenbokshäckar bort som inramade kvarteren.

Kyrkogården omges på alla sidor av en kallmur av kluvna granitblock, trädkrans av lönn och avenbokshäckar. I söder längs vägen är muren avtäckt med stenblock. Smidesgrindar mellan murade stenpelare markerar huv...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik