Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, STADEN 4:1 GAMLA KYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Park.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KYRKAN (akt.), ÖSTERSUNDS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

STADEN 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Anläggningen utgörs av gamla kyrkan i Östersund, med placering i Kyrkparken som avgränsas av Rådhusgatan, Biblioteksgatan, Kyrkgatan och Samuel permans gata.

Inventeringsår 2006

Kyrkogården, ett rektangulärt utsnitt i stadsplanen, har parkkaraktär och endast ett fåtal gravvårdar, då ny begravningsplats anordnades i stadens utkant under 1800-talet. Gräsmarken bryts av gångar i naturliga stråk för att snedda över området. Ett flertal bänkar är utplacerade. I parkens två hörn mot väster finns en transformatorstation samt en busshållplats. Ovanför busshållplatsen finns en större lekplats. Trädmaterialet utgörs av främst poppel med inslag av björk. Träden är uppvuxna men det är svårt att se en bakomliggande struktur i planteringen. Vissa stråk har en mer tydligt medveten plantering. Nyplantering av både lövträd ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.