Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, ÖJEBYNS KYRKOVALL 1:1 PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBY KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

piteå lands.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBY KYRKA) (akt.), PITEÅ LANDSFÖRSAMLINGS KYRKA (ÖJEBYNS KYRKA) (akt.)
Norrbotten
Piteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

ÖJEBYNS KYRKOVALL 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Den gamla kyrkogården har numera fått parkkaraktär, med höga barr-och lövträd mot klippta gräsytor och grusade gångar, men enstaka gravvårdar i sten och gjutjärn finns kvar. Kyrkotomten inramas av en kallmurad, huggstensmur med torvhätta och kraftiga förkroppningar mot tre av de fyra grindhålen. Den fjärde ingången leder genom en stiglucka i gråsten och mexitegel. Alldeles nära södra korsarmen står det korsröstade klocktornet med nakna gråstensmurar och antydan till spetsbågar i portaler och ljudöppningar. Tornet vars ursprungliga funktion är omtvistad, byggdes i mitten av 1400-talet och höjdes på 1600-talet. Vid murens NV hörn står...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas