Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, HAGA 4:25 BYDALENS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_9165.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BYDALENS GRAVKAPELL (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

HAGA 4:25

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Bydalen är en stadsdel strax norr om Sundsvall vilken tillkom på 1960-talet, idag dominerar den växande externa dagligvaruhandeln med mestadels mataffärer. Bydalens skogskyrkogård döptes platsen en gång till, kyrkogården är med sina 4 000 familjegravar en av de större i Medelpad. Kyrkotomten avgränsas i norr av Hulivägen, i öster av Trafikgatan samt Hagavägen och i väster och söder av täta skogspartier där grönstrukturen på ett naturligt sätt fortsätter in på kyrkogården i en kil i öst-västlig riktning. Kyrkogården sluttar svagt från de täta skogspartierna i väster, ner mot entrén i den östra delen av anläggningen. Öster om kyrkogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande