Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mullsjö kn, BJURBÄCK 1:3 BJURBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 170:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURBÄCKS KYRKA (akt.)
Jönköping
Mullsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJURBÄCK 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Träkyrkan ligger med koret åt öster i den södra delen av kyrkogården. Detta äldsta parti är kvadratiskt med en triangulär utvidgning från 1972 i norr. Kyrkogården har kallmurade stödmurar i söder, väster och delvis i öster. Ovanpå denna är i söder och öster ett järnstaket från 1899, i vilken är en östlig och en nordlig öppning. Den östra har huggna granitstolpar med klot och den norra trästolpar med fasade kanter. Båda är från 1899 och bär smidda pargrindar från samma år. Från dessa portar löper raka grusgångar fram till kyrkan och omger denna. I väster kröns stödmuren av lövhäckar, varav en även markerar gränsen mellan kyrkogårdens...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister