Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, EBBARED 1:44 EKÅS FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_020.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKÅS FÖRSAMLINGSHEM (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

EBBARED 1:44

Beskrivning

Inventeringsår 2002

Anläggningen består av Ekås församlingshem från 1974 med kyrkorummet i nordöst och en fristående klockstapel från omkring 1985 på en bergknalle framför byggnaden i sydväst. Gräsytor med sittgrupper av trä möter besökaren liksom en asfalterad triangulär plan framför sydfasaden med församlingshemmets entré. Söder om denna är en rabatt med lökväxter och hosta. Mellan förrådsdörrarna på södra sidan en gång av betongsten. Den asfalterade gången leder vidare från entrén österut till kyrkorummets entré vid östra hörnet åt söder. I vinkeln mellan byggnadsvolymerna är en rabatt anlagd med låg växtlighet samt en gräsyta. Runt byggnaden i övri...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik