Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1208-24.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKSANDS KYRKA (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka, ett gravkapell samt en klockstapel.

Kyrkogården
Leksands omfattande kyrkogård har tillkommit i olika etapper och utsträcker sig huvudsakligen norr om kyrkan men har även gravkvarter väster och söder om kyrkan, mot sjöstranden. De äldsta gravarna finns närmast kyrkobyggnaden, på norra sidan ligger de s.k. allmänna gravarna uppställda i kronologisk ordning efter dödsfallens tidpunkt. I äldre tider var familjegravar sällsynta undantag, av ekonomiska skäl. De allmänna gravarna markerades oftast med ett vitt träkors, mera sällan med en enkel natursten. På området förekommer också trad...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande