Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Orsa kn, SKATTUNGBYN 1:13 SKATTUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skattunge1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKATTUNGE KYRKA (akt.)
Dalarna
Orsa

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKATTUNGBYN 1:13

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård i flera delar med en kyrka samt ett bårhus.

Kyrkan omgärdas i söder och väster av kyrkogårdar. Den äldsta delen ligger söder om kyrko-byggnaden och ansluter till de mindre markytorna kring kyrkobyggnaden. Den yngsta kyrko-gården anlades 1963 väster om den gamla, på sluttande terräng som därför indelades i tre ter-rasser. Minneslunden i den övre delen av nya kyrkogården iordningsställdes 1992.

Gamla delen omgärdas i söder och i öster, längs med vägen, av ett gjutjärnsstaket tillverkat vid Furudals bruk. I öster, i höjd med kyrkan, finns en bred infart mot vägen. Den avgränsas av två stenstolp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande