Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, HÖRUP 71:1 HÖRUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1488-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖRUP 71:1

Beskrivning

Inventeringsår 2019

Kyrkomiljön
Hörup är en medeltida socken och området är fornlämningsrikt med bland annat boplatser från sten- och järnålder, vilket indikerar en lång bosättningskontinuitet. Hörup omnämns 1145 som Hyatorp i de skriftiga källorna. Hörups kyrka är högt belägen på Hörupsåsen, på den s k Hörups kyrkbacke, norr om Löderups samhälle och några kilometer väster om Borrby i ett lätt kuperat öppet odlingslandskap. Hörup ingår naturgeografiskt i det område som tillhör Södra Skånes slättbygder.

Väster om kyrkan är gården Gyllerup belägen, vilken är känd i de skriftliga källorna sedan 1372. Gårdarna i Hörups by har före skiftena framför allt...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas