Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, SKÖLVENE 6:1 SKÖLVENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_028:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖLVENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖLVENE 6:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Skölvene kyrkogård stammar från medeltiden och inramades även innan den nuvarande kyrkan byggdes 1843 av en stenmur och större träd. Sträckningen av den äldre kyrkogården är inte avläsbara idag när kyrkogården utvidgats och endast har ett fåtal träd ute på de öppna ytorna. Kyrkan är placerad nära vägen i väster med en muröppning mitt framför tornporten. Kallmurarna av natursten är breda och vällagda, sannolikt omlagda när kyrkan byggdes. I söder övergår muren till stödmur mot ett angränsande lägre gärde. På murens insida står yngre stamlindar och några lönnar, utom framför tornet och vid sydmurens mitt. Norra sidan inramas också av ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande