Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, SPARLÖSA 16:1 SPARLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sparlösa kyrka och kyrkogård från nordost. Neg.nr. 04/143:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPARLÖSA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SPARLÖSA 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska salkyrkan ligger med koret åt nordost, mitt på en närmast rektangulär kyrkogård. Denna omges av en kallmur av gråsten från 1849, vilken i sydväst och nordväst är stödmur. Längs denna är en rad med almar från samma tid. Muren har fyra öppningar. I sydväst är en för västporten. Denna har grindstolpar av kalksten med klot. Dessa bär en smidd tredelad järngrind. Åldern är samma som ovan. På ömse sidor om stolparna finns i muren huggen sandsten från gamla kyrkan. Öppningen i nordväst har likadana stolpar och en pargrind i samma stil. I nordost är två små öppningar med trästolpar, varav den ena har en enkel järngrind....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas