Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, OTTERBÄCKEN 8:124 OTTERBÄCKENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Otterbäcken, anl, negnr 04-336-11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OTTERBÄCKENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

OTTERBÄCKEN 8:124

Beskrivning

Inventeringsår 2005

OTTERBÄCKENS SMÅKYRKA - Kyrkan ligger i östra delen av en rektangulär och gräsbevuxen kyrkotomt. Tomten sluttar mot väster. Nedanför sluttningen växer en del stora träd, bland annat tallar, granar och björkar. I den södra vinkeln, mellan kyrksalen och samlingslokalen, växer ett barrträd. Här ligger även en klockstapel. Kyrkan avgränsas från Ebbvägen i söder genom ett brunt trästaket. I övrigt saknas avgränsning. Ingången från Ebbvägen utgörs av en öppning i staketet. Härifrån leder en grusgång norrut mot kyrkans port. Närmast kyrkan ligger cementplattor.
Kyrkobyggnaden är vinkelbyggd. Kyrkan utgörs av en rektangulär byggnadskropp...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas