Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, SÄVENÄS 127:1 BJÖRKEKÄRRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKEKÄRRS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

SÄVENÄS 127:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

ANLÄGGNING

Björkekärrs kyrka är placerad på en liten bergsknalle i stadsdelens centrala del, sydväst om Stabbetorget. Kyrkan avgränsas i norr av Rosedalsgatan, i öster av Rosendalsskolan, i söder av ett radhusområde och i väster av ett grönstråk som följer den dalgång som skär genom Björkekärr i nord-sydlig riktning mot Härlanda tjärn. Den omkringliggande terrängen är öppen och består av stora grönytor med träd och planteringar, berg som går i dagen, promenadstråk och bebyggelse.KYRKAN är orienterad i nord-sydlig riktning med koret i norr. Den byggdes 1958 arkitekt var Johannes Olivegren. Den har i två omgångar byggts till med ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas