Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, TOLERED 176:1 TOLEREDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOLEREDSKYRKAN (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

TOLERED 176:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

KYRKOANLÄGGNINGEN består av kyrkan, som är en hallbyggnad med separat kyrktorn, två lägre vinkelutbyggnader med församlingslokaler samt kyrkotomten. Anläggningen ligger invid korsningen mellan Björlandavägen och Toleredsgatan. Infart till kyrkoanläggningen med tillhörande parkering sker från Vinlandsgatan, en mindre matargata som löper parallellt med Björlandavägen.

KYRKTOMTEN avgränsas med Gunnebostaket (grönt plastat nät med gröna stolpar och överliggare) och klippta häckar längs vissa sträckor. Entréerna är inte markerade, grindar saknas, och ingångar finns i flera väderstreck. PLANTERINGARNA består av halvstora lövträd, fritt p...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Texten saknas