Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tranås kn, HÅLAVEDEN 2:3 HOLAVEDSKAPELLET Ny sökning Tillbaka till sökning

063.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOLAVEDSKAPELLET (akt.), HOLAVEDSKAPELLET (HÅLAVEDSKAPELLET) (akt.)
Jönköping
Tranås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

HÅLAVEDEN 2:3

Beskrivning

Inventeringsår 2011

Holavedskapellet och Skogskyrkogården är belägna strax söder om samhället, vid västra sidan av Östra Holavedsvägen. Kyrkogården är belägen ett stycke upp i en kuperad skogsbacke, rik på flyttblock och högstammiga tallar. Mellan kyrkogård och väg är en asfalterad parkering som åt norr begränsas av en rad med popplar.

Kyrkogården
Den rektangulära kyrkogården har en plan yta utom i nordost där terrängen stiger kraftigt med naturmark. Den är utlagd nordväst-sydost. Kyrkogården omges av en vällagd kallmur av kilad och tuktad granit i skalkonstruktion, på krönet beväxt med mossa. Muren har två ingångar, huvudingången i öster och en i...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas