Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vänersborg kn, SIKHALL 1:4 SPANNMÅLSMAGASINET I SIKHALL Ny sökning Tillbaka till sökning

13042_Sikhall_magasin 007

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SPANNMÅLSMAGASINET I SIKHALL (akt.)
Västra Götaland
Vänersborg

Handel och bankväsende - Handelsmagasin

Handel och bankväsende - Handelsmagasin

Handel och bankväsende - Handelsmagasin

SIKHALL 1:4

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Pannmålsmagasinet i Sikhall är en putsad tegelbyggnad i två våningar och står på en hög sockel av natursten murad direkt på en bergknalle som skjuter ut i sjön mot söder. Platsen är en fd godshamn som nu blivit hamn för fritidsbåtar där spannmålsmagasinet blivit ett utflyktsmål då det inrymmer ett hembygdsmuseum och hyrs ut som festlokal.