Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vara kn, VARA 39:2 HOPPETS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/112:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOPPETS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Vara

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

VARA 39:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kapellet ligger åt norr i den nordöstra delen av en rektangulär kyrkogård. Det ursprungliga partiet utvidgades 1948 åt väster, söder och öster. Åt öster avgränsas området av en hög mur av råhuggen kalksten från detta år. På övriga sidor är lövhäckar kantade av främst björk. Kyrkogården har tre öppningar. Mitt emot Kyrkogatans ände i öster är fyra kalkstensstolpar med fasade krön. De mellersta kröns av järnkors och bär upp en omålad smidd pargrind. De på sidorna har enkla grindar i samma utförande. I det sydöstra hörnet är en likadan enkel grind. I den västra delen av södra långsidan är en öppning med fyrkantiga granitstolpar med run...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik