Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BURMANSTORP 1 M.FL. TELIA (VITSANDSGATAN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TELIA (VITSANDSGATAN) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Radiostation

Offentlig förvaltning - Förvaltningsbyggnad

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

VÅLDÖ 7

BURMANSTORP 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Ena hälften av Telias, före detta Kungl. Telestyrelsens och Televerkets anläggning från sent 1950- och 60-tal i Farsta (den andra hälften, till vilken en kulvert leder, är något senare och belägen i stadsdelen Larsboda).

Fyra niovånings skivhus ligger uppradade längs Nynäsvägen och ett högt radiotorn intill det nordligaste av dem utgör ett landmärke i omgivande stadsdelar. Byggnaderna är orienterade i sydväst-nordost och flera av dem har lågdelar mellan sig. Inom anläggningen finns också lägre byggnader; restaurant- och hörsalsbyggnad i väster och kontorspaviljonger mer centralt samt en lagerbyggnad i de norra delarna.

Det finns ...

Läs mer i eget fönster