Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ulricehamn kn, BOGESUND 1:47 SANDÅKERS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_040:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDÅKERS GRAVKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Ulricehamn

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

BOGESUND 1:47

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Det nationalromantiska gravkapellet ligger med koret åt söder i den norra och smalaste delen av en närmast trapetsoid kyrkogård. Kring kyrkogården löper en hög barrhäck. I norr finns två ingångar, den ena mitt för kapellporten och den andra i nordost. Den förra har fyra fyrkantiga grindstolpar av granit, med toppiga krön. Dessa bär en smidd pargrind med årtalet 1913 och två enkla smidesgrindar. Den andra öppningen har en sentida granittrappa med järnräcke. Kyrkogården genomlöps av raka grusgångar som kantas av björkar och låga lövhäckar. Gravarna ligger i raka rader, övervägande nord-sydliga, och kantas delvis av låga lövhäckar. I ö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik