Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, KNUTSE 2:19 KÄLLERYDS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_029:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLERYDS KAPELL (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

KNUTSE 2:19

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Tomten som Källeryds kapell skulle uppföras på 1943 skänktes av Alfred Lidzén. Hans maka ställde mark till förfogande för en parkeringsplats. Idag omges kapellet av en gräsmatta utan hägnad mot vägen. Tidigare fanns trästaket och häck som avlägsnats vid okänd tidpunkt. I väster står en klockstapel med årtalet 1960 på flöjeln och i söder finns ett uthus samtida med kapellet. Tomtgränsen går nära kapellets nordöstra vägg och en tujahäck sträcker sig längs en grusad yta i norr. Från vägen går en grå konststengång fram till entrén och breddas vid dess trappa. Kring uthuset växter några björkar. Längs sydöstra sidan har en damm anlagts m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik