Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gullspång kn, HOVA 3:34 HOVA GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Hova gravkapell, anl, negnr 04-350-09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVA GRAVKAPELL (akt.)
Västra Götaland
Gullspång

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell

Religionsutövning - Gravkapell

HOVA 3:34

Beskrivning

Inventeringsår 2005

HOVA GRAVKAPELL - Kyrkogården, anlagd 1816, inramas i norr och söder av en äldre kallmurad naturstensmur, i väster av en nyare kvaderstensmur med avtäckning och mot öster genom en häck. Det finns även en trädrad av bland annat lönnar. En nyare kyrkogårdsdel, troligen tillfogad 1970, är belägen i östra delen, där det även ligger en ekonomibyggnad i sydöst. Mot Torggatan i väster finns tre muröppningar mellan fyrsidiga stenstolpar, varifrån asfalterade gångar leder mot öster. Även mot gatan i söder finns en sådan muröppning mellan fyrsidiga, upptill konande stolpar med små stenklot. En asfalterad gång leder till kapellet i kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik