Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DAGSMEJAN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

DAGSMEJAN 1

DAGSMEJAN 2

DAGSMEJAN 3

DAGSMEJAN 4

DAGSMEJAN 5

DAGSMEJAN 6

DAGSMEJAN 7

DAGSMEJAN 8

DAGSMEJAN 9

DAGSMEJAN 10

DAGSMEJAN 11

DAGSMEJAN 12

DAGSMEJAN 13

DAGSMEJAN 14

DAGSMEJAN 15

DAGSMEJAN 16

DAGSMEJAN 17

DAGSMEJAN 19

TÖVÄDRET 1

TÖVÄDRET 2

TÖVÄDRET 3

TÖVÄDRET 4

TÖVÄDRET 5

TÖVÄDRET 6

TÖVÄDRET 7

TÖVÄDRET 8

TÖVÄDRET 9

TÖVÄDRET 10

TÖVÄDRET 11

TÖVÄDRET 12

TÖVÄDRET 13

TÖVÄDRET 14

TÖVÄDRET 16

TÖVÄDRET 17

TÖVÄDRET 18

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Radhusområde med småstugebyråns radhus typ R V A och R V B från 1949. Byggnaderna bevarar huvudsakligen sin ursprungliga karaktär, trots en del förändringar på vissa av husen. Byggnaderna ligger i en dalgång i norra delen av Björkhagen, i nordväst-sydostlig riktning, längs med Axvallsvägen som numer är en säckgata. Inom anläggningen finns fyra radhuslängor, två på vardera sidan om vägen. Husen har tomter med gräs, buskar och träd. På framsidorna finns häckar och på baksidorna inhägnas vissa av tomterna av plank. 1980-82 gjordes markförstärkningar i området, bl a genom att ett betongdäcks gjöts framför husen på Dagsmejan 5-16 och Töv...

Läs mer i eget fönster