Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, RIMFROSTEN 4 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

RIMFROSTEN 4

RIMFROSTEN 5

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Två sammanbyggda lamellhus från mitten av 1940-talet med ursprunglig karaktär. Byggnaderna ligger i nordost-sydvästlig riktning i en svag sluttning längs med Karlskronavägen. Längan har 8 byggnadskroppar med halvplans våningsförskjutning sinsemellan. Husen har förgårdar med gräs och grusbelagda gångar, inhägnade av häckar. Bakom husen finns en liten skogssluttning.