Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BLÅSTEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

BLÅSTEN 2

BLÅSTEN 3

BLÅSTEN 4

BLÅSTEN 5

BLÅSTEN 6

BLÅSTEN 7

BLÅSTEN 8

BLÅSTEN 9

BLÅSTEN 10

ISOBAREN 1

ISOBAREN 2

ISOBAREN 3

ISOBAREN 4

ISOBAREN 5

ISOBAREN 6

ISOBAREN 7

ISOBAREN 8

ISOTERMEN 1

ISOTERMEN 2

ISOTERMEN 3

ISOTERMEN 4

ISOTERMEN 5

ISOTERMEN 6

ISOTERMEN 7

ISOTERMEN 8

ISOTERMEN 9

ISOTERMEN 10

STORMEN 1

STORMEN 2

STORMEN 3

STORMEN 4

VINDPUSTEN 1

VINDPUSTEN 2

VINDPUSTEN 3

VINDPUSTEN 4

VINDPUSTEN 5

VINDPUSTEN 6

VINDPUSTEN 7

VINDPUSTEN 8

VINDPUSTEN 9

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Fem radhuslängor från slutet av 1940-talet av två typer, R VA och R VB från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå. Se även historik under anläggningens byggnader. Byggnaderna bevarar huvudsakligen sin ursprungliga karaktär, trots en del förändringar på vissa av husen. Radhuslängorna ligger i stadsdelens västra utkant omgivet av grönstråk. Husen är indragna från gatorna med små förgårdar med planteringar och häckar och prydnadsträd längs gatorna. Små inhägnade trädgårdar finns även på husens baksidor. Vid vissa huslängor har markförstärkningsarbete i form av gjutna betongdäck utförts.