Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKYDRAGET 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

SKYDRAGET 1

SKYFALLET 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kvarteren Skyfallet och Skydraget, med lamellhus i tre våningar från slutet av 1940-talet, ligger väster om Björkhagens centrum och tunnelbanan. I kvarteret Skyfallet är husen, varav några är vinkelbyggda, grupperade kring tre gårdar. Gårdarna är gräsbevuxna med prydnadsträd placerade längs asfalterade gångvägar, planteringar omgärdade av låga stenmurar, naturstensterrasseringar uteplatser samt en pergola. En säckgata leder in till gården i kvarterets mitt. I kvarteret Skydraget ligger tre lamellhus placerade längs med Eslövsvägen. Gatan kantas av buskplanteringar samt två vårdträd. I Skydraget 1 hus 3 finns fyra butikslokaler varav...

Läs mer i eget fönster