Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ORKANEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

ORKANEN 1

VIRVELVINDEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Fyra punkthus i sju våningar från slutet av 1940-talet, belägna på en bergig höjd öster om Björkhagens centrum. Branta naturstenstrappor leder upp från centrum till den platå där husen står. Husen omges av sparad naturmark med tall, gran och lövträd och är grupperade kring en säckgata med vändplan och parkeringsplatser. Några sophus från 1990-talet finns på platsen.