Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, REGNBÅGEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Samhällsservice och teknisk försörjning - Panncentral

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

REGNBÅGEN 2

TERMOMETERN 1

ÅSKVÄDRET 2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Del av Svenska Bostäders område från 1940-talets andra hälft i sydöstra Björkhagen. Anläggningen omfattar sex lamellhus och en panncentralsbyggnad. Bostadshusen i Åskvädret och Termometern bildar stadens utpost mot Nackaskogen och mellan dem står ett sophus.

I Regnbågen ligger smalhusen i en lamellplan med i huvudsak flacka gårdar med lekplatser. Mot söder naturmark och angöring till garage i souterrängvåning.

Vid panncentralen som är förlagd till sluttningsläge är marken terrasserad med granitmurar krönta av dekorativa smidesräcken.

Lamellhusen har ändrats genom byte av balkonger och takmaterial samt ommålning av putsen. Några...

Läs mer i eget fönster