Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SLAMSTATIONEN 1 SICKLA SLAMBEHANDLINGSANLÄGGNING Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SICKLA SLAMBEHANDLINGSANLÄGGNING (akt.)
Stockholm
Stockholm

Samhällsservice och teknisk försörjning - Reningsverk

Samhällsservice och teknisk försörjning - Reningsverk

SLAMSTATIONEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Del av Henriksdals reningsverk, belägen intill Södra länken, med betongport till bergrum, personalbyggnad samt avvattnings- och utlastningsbyggnad byggd ovanpå lastöppningar. Anläggningen är staketomgärdad och marken helt asfalterad.