Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BISKOPSGÅRDEN 29:1 BISKOPSGÅRDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI arkiv 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOPSGÅRDENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BISKOPSGÅRDEN 29:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Biskopsgården hör till de stadsdelar som byggdes under miljonprogrammets dagar. Kyrkan i Södra Biskopsgården, är placerad omedelbart söder om Vårväderstorget i ett inom grannskapsenheten centralt parkområde, strax intill Fågelroskolan och ett daghem. Kyrkan invigdes 1961 och är ritad av Johannes Olivegren. Den ligger lägre än de omgivande husen omgiven av gräsmattor. Byggnaden orienterar sig planmässigt med entréer både mot torget i norr och mot Vårvädersgatan i väster.

Exteriören påminner knappast om en traditionell kyrka. Kyrkobyggnaden är uppdelad i två karaktärsmässigt skilda delar. Kyrkorummet - uppfört med vinklade fasadpart...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1998

Se Historik