Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, MÅSESKÄR 2 NYTORPSSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYTORPSSKOLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

Utbildning och vetenskap - Skola - Läroverk

MÅSESKÄR 2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Skolbyggnad i rött tegel, uppförd under 1950-talet och ritad av arkitekten David Dahl. Byggnaden har kvalitet i flera detaljer, så som fönstersättning, portik, massiva pardörrar, inslag av mönstermurning och arbetade skorstenar. Gymnastikbyggnaden (hus 5) är senare tillkommen från 1957, uppförd i modernare stil och material, med bl.a. putsade liggande betong-element och pulpettak. Inom anläggningen finns också vaktmästarbostad (hus 1). Skolan är belägen i den södra delen av stadsdelen Hammarbyhöjden. Markbeläggningen utgörs till största delen av asfalt med planterad trädgård vid vaktmästarbostaden. Omgivningen runt skolan består a...

Läs mer i eget fönster