Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LÄRARINNAN 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

LÄRARINNAN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Smalhus i tre våningar uppfört i slutet på 1930-talet. Byggnaden är indragen från gatan, kuperad mark mellan byggnad och trottoar med gräsytor, berg i dagen, lövträd, tallar, gran och buskar, asfalterade gångar till entréerna. Blom- och buskplantering närmast fasaden, kantad av stenplattor. Trappa utmed västra fasaden vid nivåskillnad mot gaveln mot norr, asfalterad med kantsten av natursten. Mot öster delvis kuperad tomtmark med gräsytor, tall, lövträd och buskar.