Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BÅLGETINGEN 1 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BÅLGETINGEN 1

HUMLAN 4

HUMLAN 5

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Inom anläggningen finns fem smalhus uppförda på 1930-talet, fyra placerade med ena gaveln vänd mot Olaus Magnus väg. Det femte huset, Humlan 5, står tvärställt i förhållande till de andra. Marken vid husens entrésidor är asfalterad. Mellan husen finns gräsytor med tall, lövträd och rum bland växtligheten för utemöbler. Gräsytorna kantas av buskhäckar, vid nivåskillnader finns trappor av natursten med räcken ner till gräsmattorna. Asfaltsytorna kantas av stående plattor av natursten. Vid infarten från gatan till det södra huset finns grindstolpar i natursten. På den mellersta gårdsytan finns en bevarad fornlämning i form av en rund f...

Läs mer i eget fönster