Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, JORDLÖPAREN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

JORDLÖPAREN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Smalhus i tre våningar uppfört på 1930-talet. Huset är indraget från gatan, mellan gatufasaden och trottoaren löper en gräsyta med buskar och träd. Asfalterade gångar från trottoar till entréer. Gårdssida mot öster med berg i dagen, gräsytor, tall och lövträd på kuperad mark. Grusad markyta framför garageportarna vid norra gaveln.