Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TALLSPINNAREN 4 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

TALLSPINNAREN 4

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Smalhus i tre våningar uppfört i slutet på 1930-talet med entréer mot norr. Byggnaden är indragen från gatan, kuperad mark mot söder med berg i dagen, gräsytor med buskar och tallar. Asfalterad gång till lokal mot söder samt från trottoar till entréer mot norr, här även en trappa i granit. Mot norr delvis kuperad mark med gräsytor med tall, buskar och berg i dagen. Vid östra gaveln finns ett svart järnstaket parallellt med gatan, på en låg mur av betong. Stödmur vid dörr på västra gaveln, blomplantering intill fasaden.