Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SJÖFARAREN 23 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

SJÖFARAREN 23

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Smalhus om tre våningar med souterräng, uppfört i slutet av 1930-talet. Byggnaden är belägen vid Per Lindeströms Väg i den nordöstra delen av Hammarbyhöjden. Byggnaden är något indragen från gatan med planterad förgårdsmark. Gaveln är placerad mot gatan och en grusad väg leder förbi huskroppen till garage i souterrängvåningen på den östra gaveln, marken är grusad med plats för parkering i övrigt är tomten relativt flack planterad med gräs enstaka träd och buskar. Huskroppen är något kortare jämfört med övriga hus längs gatan och har bevarat sin ursprungliga gestaltning med fönster över hörn och garage i souterrängvåningen.