Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, EKOXEN 2 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

EKOXEN 2

EKOXEN 3

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av två likartade smalhus om tre våningar med källare, uppförda i slutet på 1930-talet. Till skillnad från närliggande barnrikehus uppfördes huskropparna ursprungligen med balkonger. Smalhusen är belägna vid Johan Printz Väg i anslutning till vändplan med gavlarna lagda mot gatan. Förgårdsmarken är planterad med gräs och buskar, grusade gångar leder fram till entréerna. Mellan huskropparna finns bevarad naturmark med berg i dagen, barr- och lövträd. Husens ursprungliga karaktär har på senare år förändrats genom utbytta portar och fönster, även balkongfronterna har bytts ut.