Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, ELDSBERGA 46:1 ELDSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

696-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ELDSBERGA KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ELDSBERGA 46:1

Beskrivning

Inventeringsår 2001

Kyrkan ligger i sydöstra utkanten av Eldsberga tätort. Socknen består till största delen av öppen odlingsmark som ansluter till Laholmsbukten. Kyrkan ligger på Eldsbergaåsen som också bildar riksintresse. Miljön består av öppen fullåkersbygd med lång kontinuitet i bosättningen, stort antal förhistoriska lämningar med bl.a. monumentala högar i dominerande läge, den medeltida kyrkan och byn samt storgården Fladje med 1700-talsbebyggelse.

Utanför kyrkogården mot väster ligger förtätad växtlighet. Mot söder öppnar landskapet upp sig. Mot öster och norr ligger låg, förtätad, bebyggelse.

BÅRHUSET, som ligger i södra muren, är uppförd me...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik