Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GLASMÅLNINGEN 1 FÖRSKOLAN GLASMÅLNINGEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÖRSKOLAN GLASMÅLNINGEN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

Hälso-, sjuk- och socialvård - Daghem och förskola

GLASMÅLNINGEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Daghem "Förskolan Glasmålningen" uppfört 1977 med fyra avdelningar. Långsträckt byggnad, bestående av tre sammanlänkande volymer i gult tegel. Förskolan är belägen vid Röda Backens Väg i den nordöstra delen av stadsdelen Gamla Enskede. Huset har fått en indragen placering på en stor kuperad naturtomt som omgärdas av Gunnebostaket. Lekplats med diverse lekredskap finns på båda sidor om byggnaden. Tomten karaktäriseras av stora berg i dagen och bevarade barr- och lövträd men även stora grönytor. Tre förråd finns utplacerade inom anläggningen. Förskolan har bevarat sin ursprungliga gestaltning.