Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, LANTBRUKAREN 10 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

LANTBRUKAREN 10

LANTBRUKAREN 11

LANTBRUKAREN 12

LANTBRUKAREN 13

LANTBRUKAREN 14

LANTBRUKAREN 15

LANTBRUKAREN 16

LANTBRUKAREN 17

LANTBRUKAREN 18

LANTBRUKAREN 19

LANTBRUKAREN 20

LANTBRUKAREN 21

LANTBRUKAREN 22

LANTBRUKAREN 23

LANTBRUKAREN 24

LANTBRUKAREN 25

LANTBRUKAREN 26

LANTBRUKAREN 27

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Tre radhuslängor med placering i nordväst-sydostlig ritning på sydöstra sidan av Margaretavägen, uppförda 1909 i kvarteret Lantbrukaren. På motstående sida i kvarteret Inspektorn, ligger ytterliggare tre radhuslängor med lika arkitektoniskt utförande och ritade av samma arkitekt. Radhusen består av två hustyper, dels längre en och en halv-våningslängor med brutet och valmat tak. De lägre husen med sina djupt nerdragna tak ligger parvis mot varandra nära gatulinjen, tvåvåningshusen ligger mitt för varandra mellan de lägre husen, indragna från gatan så att gaturummet vidgas. Husen har små förgårdar med grus, gräs och buskar samt någ...

Läs mer i eget fönster