Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, DALEN 3 M.FL. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

DALEN 3

DALEN 4

DALEN 5

DALEN 6

DALEN 7

DALEN 8

DALEN 9

DALEN 10

DALEN 11

DALEN 12

DALEN 14

DALEN 15

DALEN 16

DALEN 19

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Dalens flerbostadshusområde, uppfört i slutet på 1970-talet och början av 1980-talet. Anläggningen utgörs av fjorton gårdar kring vilka husen grupperar sig. Husen består av två typer i två respektive fyra våningar. Huskropparna är ofta sammanhängande och slingrar sig kring gårdarna, med förbindelsegångar såväl genom som mellan husen. Varje gård har minst ett hus av vardera typ, vilket skapar variation. Gårdarna har rikligt med växtlighet, gräsytor och lövträd. Varje gård har namn efter ett lövträd, som även finns representerat där, exempelvis lindgården och kastanjegården. Marklägenheterna till höghusen omgärdas av oljade trästaket....

Läs mer i eget fönster